U bent nu hier:

Nieuwsarchief kring Zwolle/Flevoland

Datum   Titel
16-04-2014   Pilot: rondom stoppen met roken voor en tijdens de zwangerschap
16-04-2014   Intervisie, bouwsteen voor professioneel gedrag bij huisartsen, voedingsbodem voor de persoon in het vak én een leuke vorm van scholing
16-04-2014   Nieuw verbandprotocol
16-04-2014   GGD: Mijn Kind in Beeld
16-04-2014   Enquête farmaceutische marketing
16-04-2014   Obesitas bij kinderen, wat doet u eraan
15-04-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Notulen kringledenvergadering 9 april 2014 beschikbaar
15-04-2014   Tolkenvergoeding ook voor u!
15-04-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Convenant huisartsen-GHOR ondertekend
15-04-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Noac’s: een grote vooruitgang of toch niet?
15-04-2014   Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten: nog enkele plaatsen !
15-04-2014   Huisarts en gemeente
15-04-2014   Even voorstellen... Jinder Balwant-Gir
15-04-2014   Huisarts gezocht voor gebruikersgroep Zorgdomein
15-04-2014   Inge Nierop nieuwe directeur Indigo Brabant
15-04-2014   Inge Nierop nieuwe directeur Indigo Brabant
15-04-2014   Inge Nierop nieuwe directeur Indigo Brabant
15-04-2014   Interessant voor POH’s: 16 mei 2014 - 2e regionale werkconferentie valpreventie
14-04-2014   Wat zijn uw ervaringen met de afdeling Inwendige Geneeskunde van het Erasmus MC?
14-04-2014   Informatie over de transitie jeugdzorg
10-04-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Enquête Overeenkomst 2014 Onderdeel Declaratie en Controle
09-04-2014   Voorbereiding huisartsenzorg op crisissituaties gaat verder!
09-04-2014   Zondagsdienst Amphia op maandag 5 mei
08-04-2014   Vacature klachtencommissie
08-04-2014   Gemeenten bieden collectieve aanvullende verzekering (CAZ)
08-04-2014   HOT TOPICS nu ook in Nijmegen
08-04-2014   Gemeenten bieden collectieve aanvullende verzekering (CAZ)
08-04-2014   Bericht van Evides Waterbedrijf: doktersverklaring
08-04-2014   Behandeling van wervelinzakkingen met een vertebroplastiek
07-04-2014   Voor uw agenda: HaROP-activiteiten 2014 (Edward Knol)
07-04-2014   Onterechte klachten over eigen risico (Edward Knol)
07-04-2014   Hulp bij verkrijgen variabiliseringsgelden (Han Mulder)
07-04-2014   In de media
07-04-2014   Samenwerking Zeeland
07-04-2014   Diverse centra van GGz Breburg verkorten wachtlijsten
07-04-2014   Diverse centra van GGz Breburg verkorten wachtlijsten
04-04-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Themabijeenkomst 'Alles over declareren' & agenda kringledenraad 8 april 2014
03-04-2014   Netwerkbijeenkomst Oogziekenhuis
03-04-2014   LHV krijgt garanties voor basishuisartsenzorg
03-04-2014   Uitnodiging en agenda kringledenraad 14 april
03-04-2014   Oproep kringbestuur: schrijf patiënten die naar Tilburg verhuizen s.v.p. in
03-04-2014   Voorkom fouten en stimuleer patiënten met multimedicatie een up to date overzicht te halen
31-03-2014   LHV en NPCF verspreiden patiënteninformatie 'watzegtmijnpolis.nl'
28-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Uitnodiging kringledenraad 7 april 2014; afscheid B. Eijkelkamp
28-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Opvolging voorzitter bestuur
28-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Uitnodiging kringledenraad 9 april 2014
28-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Huisartsen kunnen ook bij Jeugdwet doorverwijzen aldus staatssecretaris Van Rijn
28-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Menzis: enquête over inhoud contracten 2013-2014
28-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Administratieve lasten: geef problemen door!
27-03-2014   Norm variabilisering 2014: 82 procent voor beide indicatoren
27-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Input voor LHV Ledenraad? Wat is uw visie op de maatschappelijke rol van de huisarts?
27-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Besprokene in het Kringbestuur op 11 maart
27-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Laatste mogelijkheid tot inspraak op het Convenant-Medicatieproces MN
27-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Kwaliteitsbewaking medicatie "budgetpolissen" via internet-apotheken
27-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Verplichting doorgeven afwijkende nierfuncties aan apotheken en vermelden reden van voorschrijven op sommige recepten
26-03-2014   Vooraankondiging: congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de (para)medische sector
26-03-2014   Compensatieregeling eigen bijdrage voor medicijnen voor onverzekerbare vreemdelingen
26-03-2014   Gezamenlijke campagne gericht op Opt-in patiënten
26-03-2014   Bericht van FAW: Filmhuis 23 april 2014
26-03-2014   Carrousel Lievensberg- en Franciscusziekenhuis 24 april 2014
25-03-2014   Jazeker - uw stem telt! (Edward Knol)
25-03-2014   Het heeft goed gesmaakt … aan tafel met het bestuur (Edward Knol)
25-03-2014   Wie is uw aanspreekpersoon binnen het kringbestuur (Edward Knol)
25-03-2014   Huisartsen kunnen ook bij Jeugdwet doorverwijzen
25-03-2014   Reminder: ALV op donderdag 3 april
25-03-2014   Van Rijn: huisartsen kunnen ook bij Jeugdwet doorverwijzen
25-03-2014   Checklist zorg Ziekenhuis
24-03-2014   Kring ondertekent convenant aanpak huiselijk geweld
20-03-2014   Behandelaanbod van GGz Breburg bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
20-03-2014   Behandelaanbod van GGz Breburg bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
20-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Contactpersonen huisartsen per gemeente
20-03-2014   LHV en NPCF lanceren watzegtmijnpolis.nl
20-03-2014   Visitatie radiologen 10 april
20-03-2014   Campagne: wat zegt mijn polis?
20-03-2014   Campagne: Wat zegt mijn polis ?
20-03-2014   Veranderingen in de GGZ: verwijzingen
20-03-2014   Schrijf nu in voor de kaderopleiding Hart- en Vaatziekten
19-03-2014   Campagne: Wat zegt mijn polis?
19-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Welzijnsbezoeken aan zelfstandig wonende senioren in Nijmegen
19-03-2014   Papieren verzending uitslagen lab en radiologie CWZ stopt per 1 mei a.s.
18-03-2014   8 april Algemene Ledenvergadering HKA
18-03-2014   Kunt u zonder doktersassistent?
18-03-2014   Nieuws van de GGD West Brabant
18-03-2014   Ruraal Australië: huisartsen gezocht!
18-03-2014   Onderzoek naar antibioticabehandeling blindedarmontsteking
18-03-2014   Minisymposium GGD Amsterdam 1 april
18-03-2014   Bestuur levert bijdrage aan scholing DA
18-03-2014   Hoe is het traject met de SSFH gelopen
18-03-2014   Even voorstellen: twee nieuwe kringbestuursleden
18-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Notulen ledenraad 10 februari beschikbaar
18-03-2014   Bestuurswissel bij kring Limburg
17-03-2014   Kaderopleiding HVZ
17-03-2014   Ondersteuning nodig voor mantelzorgers? Denk dan eens aan Stib
14-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Kringledenraad en themabijeenkomst 'Jeugdzorg' 20 maart 2014
14-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Praktijkergernissen?
14-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Afspraak over raamovereenkomst voorbehouden handelingen
13-03-2014   ALV 27 maart wordt verplaatst, nieuwe datum volgt
11-03-2014   Huisartsen gezocht voor overleg met Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis (Amsterdam)
11-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Meld u nu aan! Geaccrediteerde workshop 'Alles over declareren' en kringledenraad dinsdag 8 april 2014
11-03-2014   Variabilisering 2014: wat te doen
10-03-2014   Informatie over ouderenmishandeling
10-03-2014   Reminder: overzicht nascholingen
07-03-2014   Huisartsenloket Zuid-Holland Noord opgeheven
07-03-2014   Bericht GHOR Hollands Midden: Nuclear Security Summit
07-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Themabijeenkomst 'Jeugdzorg' en kringledenraad 20 maart 2014
07-03-2014   Bericht GHOR Hollands Midden: Nuclear Security Summit
07-03-2014   Bericht van LUMC: Vacature voor de functie van Huisartsdocent op het huisartsinstituut te Leiden
07-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Convenant huisartsen-GHOR ondertekend
07-03-2014   Veranderingen in de GGZ: verwijzingen
06-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Bericht van FAW: verwijswijzer
06-03-2014   Bericht van Humanitas: bent u bekend met Humanitas Buddyzorg?
06-03-2014   Vacature voor de functie van Huisartsdocent te Leiden
06-03-2014   Noteer alvast in uw agenda
05-03-2014   Substitutie van Zorg in Friesland
05-03-2014   Doorberekening kosten ontwikkeling NHGDoc
05-03-2014   Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg
05-03-2014   Aanspreekpunt per hagro voor het overleg met gemeenten
05-03-2014   Consultatie POH GGZ
05-03-2014   Stageplaatsen gevraagd voor 1e jaars studenten Doktersassistent
05-03-2014   Ook CHPR tekent overeenkomst voorbehouden handelingen
04-03-2014   Pilot cardiologen Radboudumc en CWZ
04-03-2014   Nieuws uit Netwerk100 over geïntegreerde ouderenzorg
04-03-2014   Wist u dat…? Geestelijke verzorging bij palliatieve zorg in de thuissituatie
04-03-2014   Ambulancedienst is verplicht identiteitsbewijs te vragen
04-03-2014   Ook in 2014 vergoeding mogelijk voor Tolkentelefoon
04-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Verslag themabijeenkomst en notulen kringledenraad 28 januari 2014
04-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Geaccrediteerde themabijeenkomst 'Alles over declareren' en kringledenraad dinsdag 8 april 2014
03-03-2014   Declaratiecode Achmea verrichting Polyfarmacie (13049)
03-03-2014   Nieuwe beleidsmedewerker LHV-regiobureau Zuidwest-Nederland
03-03-2014   Nieuwe beleidsmedewerker LHV-regiobureau Zuidwest-Nederland

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd