U bent nu hier:

SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)

Nieuwe SCEN-artsen gezocht voor de regio Westland & Delfland!

SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) is het door de KNMG ondersteunde netwerk van artsen die geraadpleegd kunnen worden voor de (wettelijk verplichte) consultatie bij een euthanasieverzoek.
Daarnaast kunnen SCEN-artsen worden benaderd voor informatie over euthanasie, bijvoorbeeld over juridische, ethische of communicatieve aspecten, of over de medisch-technische uitvoering. In de laatste gevallen is meestal is een kort eenmalig contact voldoende.

SCEN bestaat inmiddels 12 jaar en is uitgegroeid van een project naar een volwaardige voorziening in de gezondheidszorg. SCEN-artsen volgen een driedaagse initiële training en nemen daarna regelmatig deel aan regionale intervisiebijeenkomsten; zij zijn deskundig, ervaren en onafhankelijk. Uit onderzoek is gebleken dat met de introductie van SCEN de kwaliteit van de medische besluitvorming rond het einde van het leven aanzienlijk is verbeterd.

In de afgelopen jaren heeft ook de palliatieve zorg een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In een aantal gevallen kan palliatieve sedatie een alternatief zijn voor euthanasie. Dit heeft het beroep op euthanasie echter niet verkleind. Het aantal meldingen van euthanasie blijft voortdurend stijgen (2331 in 2008)

Het aantal SCEN-consulenten in Nederland bedraagt nu ongeveer zeshonderd.
In de regio Westland/ Schieland/ Delfland zijn er in totaal 16 SCEN-consulenten. 15 huisartsen, 1 medisch specialist, geen specialisten ouderengeneeskunde (verpleeghuisartsen)).
SCEN Westland/ Schieland/ Delfland voert ook consultaties uit in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de ziekenhuizen

Mogelijk is door het lezen van bovenstaande uw interesse gewekt om zelf deel uit te maken van het SCEN-netwerk en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de beschikbaarheid van euthanasie (mits zorgvuldig toegepast) in Nederland.

U kunt dan, maar ook als u andere vragen of opmerkingen heeft, contact opnemen met
Ina Schaap van LHV Bureau West-Nederland. Zij brengt u in contact met één van de SCEN-artsen in de regio: i.schaap@lhv.nl

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd