U bent nu hier:

Huisartsenkring Algemeen

Huisartsen

In het werkgebied zijn ongeveer 285 huisartsen gevestigd. Daarnaast komt het steeds meer voor dat huisartsen andere huisartsen in dienst nemen. Die huisartsen vaak aangeduid als HIDHA. (Huisarts In Dienst van een HuisArts). U kunt in de praktijk ook zo nu en dan waarnemers aantreffen voor korte of langere tijd, of huisartsen in opleiding (HAIO's).

Hagro

De individuele huisartsen zijn verenigd in informele groepen. Deze groepen worden aangeduid met de naam Hagro (HuisArtsen GROep). In deze hagro’s zijn huisartsen verenigd die in dezelfde gemeente of dezelfde wijk zijn gevestigd. In de hagro’s vindt afstemming plaats over o.a. het voorschrijven van geneesmiddelen, het beleid ten aanzien van verwijzing naar specialisten en de behandeling van bepaalde ziekten. Ook de waarneming tijdens de kantooruren en tijdens vakanties wordt binnen de hagro geregeld.

Medische zorg tijdens avond, nacht en weekend

Om spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond, nacht en weekend te garanderen werken bijna alle huisartsen in onze regio op regelmatige basis in een van de vijf huisartsenposten in onze regio. (meer hierover zie onder menu ‘huisartsenpost’).

Landelijk

95% van de huisartsen is lid van de beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De LHV heeft weer een onderverdeling in Kringen. Een van die Kringen is de Huisartsenkring West Brabant. Behalve de LHV/Kring structuur bestaat er op landelijk niveau nog het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De NHG is de organisatie die de huisartsen adviseert over de kwaliteit van het medisch handelen.


 


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd