U bent nu hier:

FEA: Federatie Eerstelijnszorg Almelo e.o.

De regio almelo en omstreken kent sinds kort een nieuwe huisartsenorganisaties. "Waarom een nieuwe organisatie?", zult u vragen, "er zijn er al zo veel!".

In de regio was behoefte aan twee dingen: vermindering van bestuursdruk en een overkoepeling van de 5 ketenzorgcooperaties. Zoekende naar oplossingen zijn strategische overwegingen als aanspreekbaarheid en krachtige organisatie als kernpunten meegenomen. Uitgangspunt is een bottom-up organisatie. Uiteindelijk is gekozen voor een federatie als organisatievorm.

De FEA is een koepel van ketencoöperaties (inmiddels 6) en huisartsenpost. De FEA zal de taken van de Regionale Commissie Almelo e.o. van de Huisartsenkring Twente gaan overnemen. De bedoeling is dat de FEA het aanspreekpunt wordt voor de 7x24 uur huisartsenzorg in de regio Almelo e.o. Dit is het geografische gebied van de CHPA en de oude RHV. Alle huisartsen zijn in één of meer coöperaties vertegenwoordigd, behalve de collega’s uit Enter. Via een ledenraad houdt de FEA contact met de achterban. Hierin is ook een plaats voor de huisartsen uit Enter. Deze ledenraad geeft het bestuur een zwaarwegend advies over het te voeren beleid. Dit is voldoende om invloed uit te oefenen. Zeker als de bestuurders ook via de coöperaties worden aangestuurd.

Met de komst van de FEA is de bestuursdruk tijdelijk toegenomen. Door goede samenwerking tussen de organisatie en facilitatie vanuit de FEA zal dit weer verminderen. Als geleidelijk besturen ingevuld gaan worden door personele unies, dat wil zeggen meer petten op de hoofden van de bestuurders, zal op termijn de bestuursdruk aanzienlijk afnemen. Temeer als het management op hoofdlijnen wordt aangestuurd. Dit kantelproces zal zeker 2 jaar in beslag nemen.

Het FEA bestuur bestaat uit de volgende leden: Rob Bruinsma voorzitter, Hilje de Heer secretaris, Bernard Kral penningmeester, Han Borm, Marco van de Graaf, Gerrit Jan Harmsen, Frank ten Hove, Herman Stiggelbout en Jan Zijp. Janke Snel is bereid gevonden de functie manager in te gaan vullen. Zij zal dit doen in samenwerking met de coöperatie managers Roelie Schenkel en Corry Wijkniet.
Inmiddels is het FEA-bestuur begonnen met het inrichten van de organisatie. Financieel moeten een aantal stappen gezet worden (startkapitaal, BTW-afscherming, begroting) en ook organisatorisch.
Stap voor stap zal de FEA moeten gaan groeien naar de beoogde strategische huisartsenorganisatie voor 7x24 uur huisartsenzorg in de regio.

Rob Bruinsma, huisarts

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd