U bent nu hier:

Toelichting beleid Karakter t.a.v adherentiegebied

Tijdens de laatste vergadering in 2010 van de commissie transmurale samenwerking van HAKring met UMC St Radboud is toelichting gegeven over het adherentiegebied van Karakter. Dit op verzoek omdat hierover verwarring en onduidelijkheid bestaat bij huisartsen: huisartsen uit bijvoorbeeld Gennep kunnen hun patiënten niet verwijzen naar Karakter.
Uit de toelichting is gebleken dat dit te maken heeft met het feit dat Karakter andere grenzen hanteert voor haar regio dan het UMC St Radboud resp. de HAKring: voor Karakter is Gelderland en Overijssel de primaire regio. De oorzaak daarvan is gelegen in geldstromen.

Karakter is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Het is geen onderdeel van het UMC St Radboud, maar een zelfstandige stichting met 4 clusters, waarvan 1 universitair cluster, een samenwerkingsverband met het UMC St Radboud. Dit cluster heeft locaties in Nijmegen Tiel en Zetten. Naast behandeling is daar ook veel aandacht voor opleiding en onderzoek.

Het universitaire cluster Karakter (kinder en jeugdpsychiatrie) heeft een bovenregionale functie o.a. voor second opinions en voor heel jonge kinderen (tot 6 jaar): d.w.z. dat deze verwijzingen worden ingeboekt, maar voor de overige verwijzingen werkt men in eerste instantie regionaal, d.w.z. patiënten buiten de regio dienen zich eerst te wenden tot de GGZ instelling in de eigen regio. Lastig is dat de grenzen van de Karakter regio anders zijn dan de grenzen van de HAKring; hierdoor is het lastig afspraken maken tussen eerste en 2de lijn.

Men gaat daar wel enigszins flexibel mee om (bijv. verwijzingen uit Mook en Molenhoek worden toegelaten), maar het is duidelijk dat veel huisartsen uit het gebied van de HAKring niet kunnen verwijzen naar Karakter. Patiënten kunnen dan pas terecht als ze al in zorg zijn bij een andere GGZ instelling, maar daar met hun behandeling niet verder komen. Karakter treedt in zo’n geval op als 3e lijns instelling.

Vanuit de HAKring is er sterk voor gepleit dat binnen Karakter gestreefd wordt naar synchroniseren van het adherentiegebied om uniforme afspraken tussen huisartsen en 2de lijn mogelijk te maken. Vanuit Karakter is toegezegd dit intern te zullen bespreken.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd