U bent nu hier:

Samenwerking op gebied van verloskundige zorg in Nijmegen en omgeving.

Het consortium ‘Nijmegen bevalt goed’ is een innovatie op het gebied van samenwerking in de verloskundige zorg. Betrokken partijen zijn verloskundige en perinatologische zorgverleners van het UMC St Radboud en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen, de Kraamzorg van Zorggroep Zuid Gelderland, de Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke GezondheidsDienst, alsmede de Huisartsenkring Nijmegen e.o. De kracht van het consortium dat zich nu heeft gevormd, is dat de gehele keten van zorg voor moeder en kind is vertegenwoordigd binnen één groep. Dit beperkt zich niet slechts tot de zorgverleners, maar omvat juist ook de zorgontvangers, de (aanstaande) moeders. Zij vormen, door middel van een vertegenwoordiger van de voor deze gelegenheid speciaal opgerichte Moederraad ‘Nijmegen bevalt goed’, een volwaardige partij binnen het consortium. De unieke samenwerking van zowel alle zorgverleners in de verloskundige zorgketen als de zorgontvangers biedt grote kansen om daadwerkelijk succesvolle veranderingen door te voeren in de gehele keten van verloskundige en perinatologische zorg voor moeder en kind.

De inhoud van de werkzaamheden van het consortium is erop gericht drie gestelde taken te bereiken: verbetering van de zorgpraktijk, bevordering van praktijkgericht onderzoek en borging van kennisoverdracht. De keuze voor concrete trajecten is gebaseerd op recente uitkomsten van de Perinatale Audit Nederland en het gezondheidsprofiel regio Nijmegen (afkomstig van de GGD).
Eén van de trajecten betreft een onderzoeksproject: ‘MijnZw@ngersch@p; een persoonlijke zorgcommunity voor de zwangere vrouw’. Hierbij wordt een web-based persoonlijke zorgcommunity geïntroduceerd voor iedere zwangere (via MijnZorgnet.nl). Gedoeld wordt op een verbetering van de kwaliteit en de organisatie van de zorg en op de verbetering van samenwerking in de zorgketen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre deze digitale innovatie effecten heeft op gezondheidsuitkomsten en welke voorwaarden voor implementatie gelden.

Voor de financiële ondersteuning van zowel de organisatie als het inhoudelijke onderzoeksproject van het consortium is recent een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. In juni zal duidelijk worden of tot subsidietoekenning zal worden overgegaan.

De huisartsgeneeskunde heeft veel raakvlakken met zwangerschap. Zwangeren kunnen namelijk gedurende de zwangerschap allerlei gezondheidsproblemen hebben die kunnen interfereren met hun zwangerschap en waarmee de huisarts bemoeienis heeft. Bovendien kan samenhangende zorg met vroegtijdige aandacht voor kwetsbare zwangeren bijdragen aan een afname van perinatale morbiditeit en mortaliteit. Vandaar dat de regionale huisartsen betrokken willen zijn bij het consortium en hebben toegezegd te zullen participeren in het onderzoeksproject.In de praktijk betekent dit voor de huisartsen dat zwangeren via een community vragen kunnen stellen, waarbij de huisarts verzocht wordt deze te beantwoorden. Hun medewerking zal zeer op prijs worden gesteld.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd