U bent nu hier:

Robuust roept op om pojectideeën in te sturen!

Bij deze oproep is gekozen voor de volgende thema’s:
-Integrale zorg: de plaats van GGZ in de eerste lijn
-Veranderende relatie tussen zorgverlener en zorgvrager
-Voorbereiding eerste lijn op overgang AWBZ taken naar de eerstelijnszorg
-Eerstelijnszorg voor in wijk en buurt gevestigde verstandelijk gehandicapten
-Substitutie van tweede lijn naar eerste lijn

De procedure kent twee fasen.
De eerste fase mondt uit in het indienen van een idee binnen de aangegeven thema's, de tweedefase loopt, na goedkeuring van het idee voor uitwerking, uit in het indienen van een uitgewerkt plan. De projectideeën, passend bij de thema's, moeten vóór 1 mei binnen zijn. De onder begeleiding uit te werken projectplannen na goedkeuring in mei dienen eind september te worden aangeleverd.

Alle informatie (toelichting bij de thema´s, stappenplan) is te vinden op www.rosrobuust.nl.

Op 24 maart is een infobijeenkomst gepland in Urmond. Er komt nog een datum begin april in Midden- of West-Brabant en mogelijk nog één dichterbij onze regio.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd