U bent nu hier:

Juridische aspecten van online inzien van SHO uitslagen

In december is door SHO aan huisartsen toestemming gevraagd voor elektronische uitwisseling van gegevens, terwijl toen de juridische kant van de zaak nog niet geheel duidelijk was. De gegevens zouden ingezien kunnen worden door o.a. apothekers.
De commissie diagnostiek heeft over dit aspect nadere toelichting gevraagd bij de SHO. De SHO heeft uitgebreid geantwoord en de commissie diagnostiek is tot de conclusie gekomen dat de huisartsen die hun toestemming hadden gegeven, gerust kunnen zijn. Er zijn diverse beveiligingsmaatregelen genomen, de patiënten zijn geïnformeerd en de privacyprocedures zijn getoetst door externe juristen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd