U bent nu hier:

Nederlands Instituut voor Telemedicine

Het Nitel is een onderdeel van EPN, platform voor de informatiesamenleving. Het Nitel wil bijdragen aan verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg door de invoering en het gebruik van telemedicine-toepassingen te versnellen. Het werkt hiertoe intensief samen met het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en het ministerie van Economische Zaken.

Volgens het Nitel levert telemedicine een directe bijdrage aan het oplossen van knelpunten in de zorg en is het toe te passen in alle fasen van het zorgproces: televoorlichting, teleconsultatie en telediagnose, teledoorverwijzing, telebehandeling, telemonitoring, telenazorg en telethuiszorg. Hiervoor moet, zo stelt het Nitel, wel sprake zijn van een gezamenlijk doel, van aandacht voor het proces en van betrokkenheid van de participanten. En daarin zit natuurlijk ook meteen het breekpunt, want hoewel die participanten wellicht ieder voor zich wel de meerwaarde zien van telemedicine, zien ze de zorg voor de patiënt niet als een gemeenschappelijk doel. Ze nemen ieder slechts een klein stukje daarvan voor hun rekening. Ervaring en kennis worden niet gedeeld, zo omschrijft het Nitel dan ook de belangrijkste faalfactor.

Meer informatie

www.nitel.nl

 


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd