U bent nu hier:

Huisartsenzorg en samenwerking

Het nieuwe zorgstelsel en de nieuwe marktsituatie vragen om effectieve samenwerking van huisartsen met andere zorgverleners en ook onderling. Om deze samenwerking te bevorderen, heeft de LHV de volgende activiteiten en producten ontwikkeld.

Verloskunde

De verloskunde - het doen van bevallingen en de pre- en postnatale zorg - behoort tot het bijzonder aanbod van de huisarts. Er is een aparte opleiding voor vereist, behalve wanneer u al verloskundig actief bent. Het aantal bevallingen geleid door huisartsen daalt echter. De LHV zet zich in om dit mooie aspect van het vak en de daarmee samenhangende deskundigheid te behouden voor de huisartsgeneeskunde.

Fysiotherapie

Patiënten hebben geen verwijsbrief meer nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. De samenwerking tussen huisarts en fysiotherapeut is door de invoering van deze directe toegankelijkheid veranderd. Het NHG heeft samen met het KNGF een nieuwe richtlijn ontwikkeld, in nauwe samenwerking met het Nictiz: de Richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut.

Farmaco Therapie Overleg (FTO)

De LHV onderstreept het belang van Farmaco Therapie Overleg (FTO), omdat het een belangrijk onderdeel is voor kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering in de huisartsenzorg. FTO zorgt voor actuele en zuinige medicatie in overleg met de apotheker.

Ouderenzorg

Hoewel de meeste oudere mensen tegenwoordig lang actief zijn en zelf in de zorg voor elkaar participeren, is er een relatief kleine groep van veelal hoogbejaarde ouderen die meer complexe zorg nodig heeft. Hun problematiek is complex geworden: comorbiditeit, functionele beperkingen, kwetsbaarheid en toenemend regieverlies.

Arbocuratieve zorg

Goede zorg voor patiënten met arbeidsgerelateerde aandoeningen is belangrijk. Omdat huisartsen dagelijks patiënten zien met arbeidsgerelateerde aandoeningen en bedrijfsartsen een verwijsfunctie hebben, is die goede zorg gebaat bij een goede samenwerking tussen huisartsen en de arbocuratieve sector.

Bekijk ook de LHV-handreikingen over samenwerking in de huisartsenzorg.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd