U bent nu hier:

Bezuinigingen Huisartsenzorg

Zoals bij u bekend heeft minister Schippers voor de beroepsgroep huisartsen nog verdergaande bezuinigingen voor de komende jaren afgekondigd. Dit omdat in 2011 een budgetoverschrijding van waarschijnlijk 186 miljoen euro aan de orde zal zijn.

De minister is van plan om deze budgetoverschrijding in 2012 terug te halen door de inschrijftarieven te verlagen (bovenop de al geplande bezuiniging van 112 miljoen op de huisartsenzorg die het gevolg zijn van budgetoverschrijdingen in 2009 en 2010). Het LHV beleid is erop gericht om het budget de komende maanden niet verder te overschrijden.

Op de Ledenraad van de Huisartsenkring Groningen op 6 december a.s. wil het bestuur in dit kader graag de volgende punten met u bespreken:
· informatie over de bezuinigingen
· inventariseren welke effecten de bezuinigingen tot nu toe hebben gehad op uw eigen situatie
· formuleren standpunt Huisartsenkring Groningen inzake de bezuinigingen

Graag verzoek ik u bovengenoemde punten in uw hagro te bespreken en iedere hagro om vertegenwoordigd te zijn in de vergadering van de Ledenraad op 6 december a.s.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd