U bent nu hier:

Vacature Stichting Deskundigheidsbevordering Friesland

De Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen Friesland (SDHF) is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wij zoeken een nieuwe voorzitter met bestuurlijke ervaring en affiniteit met nascholen. Bent u enthousiast en hebt u ideeën over kwaliteitsbeleid voor de huisartsenpraktijk, lees dan welke mogelijkheden er voor u zijn op het terrein van Deskundigheidsbevordering.

Achtergrond van de SDHF

De Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen Friesland (SDHF) heeft de taak om namens de FHV het kwaliteitsbeleid voor de Friese huisartsen te ontwikkelen en nascholing te (laten) organiseren. Verschillende werkgroepen houden zich onder de SDHF bezig met de inhoud van de verschillende nascholingen. Dit zijn de WDH en de Texelcommissie en sinds kort ook de werkgroep POH. Momenteel wordt nog een werkgroep Doktersassistentes opgericht. Doktersacademie Friesland is op initiatief van de FHV opgericht om te ondersteunen bij kwaliteit en nascholing en organiseert onder toezicht van de SDHF verschillende nascholingen.

Hoe is de samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de SDHF bestaat momenteel uit 5 huisartsleden (waarvan 3 leden worden benoemd door de FHV), een voorzitter, een penningmeester, een WDH lid, een lid van de Texelcommissie, een lid van de POH werkgroep en straks een lid van de werkgroep Doktersassistenten. Zij vergaderen 3 à 4 keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn ook de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) en de manager Doktersacademie aanwezig. De huisartsleden ontvangen een bruto vergoeding per vergadering (max. 2 uur per vergadering), conform de geldende tarieven binnen de huisartsenzorg.

Voor welke taken staat de SDHF?

De SDHF volgt de landelijke kwaliteitsontwikkelingen (via LHV, LinkH, NHG en KNMG) en vertaalt deze naar de eigen regio. Wellke onderwerpen zijn van belang voor de huisartsen in Friesland, hoe kunnen zij hiermee aan de slag en wat moeten ze hiervoor doen? Hoort hier ook (na)scholing bij? Welke prioriteiten worden in deze regio gesteld? Hoe kunnen de huisartsen zo worden gefaciliteerd dat zij de ontwikkelingen kunnen volgen? U kunt hierbij ook denken aan de ontwikkeling van de functies POH en Doktersassistente.

Functieprofiel

 U bent enthousiast en hebt ideeën over kwaliteitsbeleid voor de huisartsenpraktijk
 U hebt bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als voorzitter
 U heeft affiniteit met nascholen
 U bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg
 Vanuit deze achtergrond kunt het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren

Taken

 voorbereiden SDHF-vergaderingen (3-4 x per jaar)
 aanwezigheid bij FHV-vergaderingen (1-2 x per jaar)
 overleg managers Doktersacademie en PAM (4 x per jaar)
 voorbereiding jaarlijkse netwerkbijeenkomst in maart
 overleg extern, bv ROS, praktijkaccrediteurs, evt LINKH
 meeschrijven van een jaarplan en jaarverslag (voor FHV, CvAH, ANBI-status)

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tineke Polman, voorzitter SDHF (tel. 0517-393 744, na 19.00 uur), of bij Liesbeth van Albada, manager Doktersacademie (tel 0513 – 656 770 of 06 – 479 66 107). Uw interesse voor deze functie kunt u kenbaar maken, bij voorkeur via e-mail, aan: l.van.albada@doktersacademie.nl of per post: Doktersacademie Friesland t.a.v. Liesbeth van Albada, Abe Lenstra Boulevard 34, 8448 JB te Heerenveen

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd