U bent nu hier:

CAO Huisartsenzorg

De CAO Huisartsenzorg regelt de arbeidsvoorwaarden voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts. De werkingssfeer van deze cao strekt zich ook uit tot het personeel op huisartsenposten.

CAO Huisartsenzorg 2014-2015
De LHV Ledenraad heeft 15 april 2014 ingestemd met het principeakkoord voor de cao huisartsenzorg 2014-2015. De LHV wacht nu op de reactie van de sociale partners op het akkoord. De LHV bericht u wanneer de nieuwe cao definitief is en past dan ook de salaristabel aan.

CAO Huisartsenzorg 2013

De onderhandelingsresultaten van de nieuwe CAO Huisartsenzorg zijn medio 2013 goedgekeurd door de werknemersorganisaties.

De CAO Huisartsenzorg geldt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Met terugwerkende kracht van 1 april 2013 is een structurele loonsverhoging van 1,75 procent van toepassing.

Stagevergoeding

Naast de vergoeding voor stagiair(e)s is er nu eenzelfde vergoeding afgesproken voor de stage verlenende organisatie. Met ingang van 1 januari 2012 zijn beiden vastgesteld op € 100,- bruto per maand. Deze vergoedingen worden uitgekeerd door en vanuit het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), inclusief het voeren van de loonadministratie van de stagiair(e)s. U ontvangt hier informatie over van de SSFH. Naast het feit dat verplichte scholing wordt bekostigd door de werkgever is nu ook afgesproken dat dit zal plaatsvinden onder werktijd c.q. betaalde tijd. Dit geldt niet voor loopbaangerichte nascholing.

Salaristabel per 1 april 2013

CAO Huisartsenzorg 1 januari 2013 - 31 december 2013 (pdf)

Vitaliteitsregeling en vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 zijn er wettelijke wijzigingen in de spaarloon- en levensloopregeling en in de vakantiewetgeving. Meer over deze wijzigingen.

Vragen over de CAO?

Op de pagina met veelgestelde vragen kunt u antwoorden vinden.

Rol van de LHV

De Landelijke Huisartsen Vereniging is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de CAO Huisartsenzorg. Overige partijen bij de CAO Huisartsenzorg zijn de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO).
Voor meer informatie verwijzen we naar de Verantwoording.

Salaristabel vanaf 1 april 2012

CAO Huisartsenzorg 1 april 2011 - 31 december 2012


Nieuwsberichten CAO Huisartsenzorg

17-04-2014   Uit de LHV Ledenraad
02-04-2014   Principeakkoord voor cao huisartsenzorg 2014 - 2015 bereikt
25-10-2013   LHV peilt mening praktijkhouders over CAO Huisartsenzorg
15-08-2013   Definitieve tekst CAO Huisartsenzorg 2013 gepubliceerd
02-07-2013   Nieuwe CAO Huisartsenzorg en CAO Hidha definitief
28-06-2013   Uit de LHV-Ledenraad
17-04-2013   Principeakkoord CAO Huisartsenzorg bereikt


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd