U bent nu hier:

Hoe zet ik een Wagro op?

Dit stappenplan kan een handreiking zijn als u overweegt om zelf een Wagro te starten; bedenk dan wel dat hier genoeg animo voor moet zijn, en neem contact op met de LHV of met uw lokale Kring.

1. Organiseer.

 • Formeer een bestuur.
 • Stel een duidelijke organisatiestructuur op en een werkwijze.

2. Formuleer een missie en een visie.


3. Regel de praktische zaken.

Informeer het Kringbestuur en betrek hen bij de Wagro. Bespreek met hen:

 • eventuele vacatievergoedingen, 
 • een ruimte om te vergaderen, 
 • facilitaire ondersteuning zoals een website of het versturen van uitnodigingen
 • mogelijke inspraak in de Kring

4. Stel concrete doelen.

De doelstelling van Wagro’s is drieledig. Elke Wagro is uiteraard vrij om dit al dan niet over te nemen en een eigen prioritering aan te brengen:

 1. Belangenbehartiging: een Wagro behartigt de belangen van waarnemers en Hidha’s, bijvoorbeeld in de Kring of in de organisatie van de Huisartsenpost.
 2. Dienstverlening: een Wagro ondersteunt haar leden door het bemiddelen bij of organiseren van nascholingen, FTO’s en intervisie. De Wagro Nijmegen heeft een handig draaiboek opgesteld dat kan helpen bij het opstarten van intervisie in de regio. 
 3. Ontmoetingsplek: de Wagro biedt een plek, fysiek of virtueel, waar waarnemers en Hidha’s elkaar kunnen ontmoeten. Een SWOT-analyse kan hierbij handig zijn, de Wagro Nijmegen heeft een goed voorbeeld.

5. Stel prioriteiten.

 • Breng een prioritering aan in de doelstellingen. 
 • Werk een strategie en tijdsplan uit om de gekozen doelstellingen te verwezenlijken.
 • De LHV zal waar nodig en voor zover mogelijk ondersteuning bieden bij het reilen en zeilen van de Wagro’s. Laat dus weten als je ondersteuning nodig hebt!

6. Werf leden.

 • Stel belanghebbenden op de hoogte van missie, visie en doelstellingen.
 • Betrek niet-gevestigde huisartsen bij de Wagro.
 • Leg een ledenbestand aan.
 • Maak leden actief in werkgroepen.

7. Ga aan het werk!

Laat zien dat de Wagro werkt en ontplooi activiteiten. Bekijk voorbeelden van activiteiten van een Wagro.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd