U bent nu hier:

Steven van Eijck

Steven van Eijck, voorzitter<br>Fotografie: Babet Hogervorst Steven van Eijck, voorzitter
Fotografie: Babet Hogervorst

Steven Richard Antonius (Steven) van Eijck werd geboren op 4 augustus 1959 te Rotterdam. Hij is getrouwd met Mr. E.M.T.(Lies) van Eijck- Hoogendam en trotse vader van 3 dochters.

Opleiding

Na het behalen van het diploma Atheneum-B studeerde hij economie met als specialisatie fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal examen 1988). Hij volgde in 1991 aan dezelfde universiteit de postdoctorale opleiding Europese fiscale studies. Op 8 maart 2005 promoveerde hij bij prof. dr. L.G.M. Stevens op het proefschrift ‘Het vermogen te dragen’.

Onderwijzer en wetenschapper

Van 1985 tot 1997 was hij aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES) docent algemene economie, bedrijfseconomie, bankleer en fiscale economie en vanaf 1988 tevens vakgroepvoorzitter fiscale economie en bankleer.

Vanaf 1988 was hij ook verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tot 1990 als wetenschappelijk docent belastingrecht aan de Juridische faculteit, als universitair docent fiscale economie aan de Economische faculteit en onderwijscoördinator van het Fiscaal economisch instituut; tot 2002 was hij er adjunct-directeur capaciteitsgroep Fiscale economie en recht, adjunct-directeur opleiding fiscale economie, wetenschappelijk hoofddocent fiscale economie en financiële planning en directeur van het Erasmus Instituut voor Financiële Planning. In 1999 werd hij uitgeroepen tot beste docent van de Economische faculteit van de Erasmus Universiteit. Hij was tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de Open Universiteit Nederland. Steven van Eijck zat in tal van redacties en van zijn hand verschenen enkele honderden publicaties, waaronder (studie)boeken, artikelen en columns.

Ondernemer

Al tijdens zijn studie richtte Steven van Eijck zijn eerste onderneming het instituut voor brancheonderzoek op. Later volgden Adfident en TAPA BV. Hij was van 1996 tot 2002 voorzitter van het bestuur van de academie voor financiële planning en chairman of the board of directors of the European financial planning association en directeur/(groot)aandeelhouder van het instituut voor fiscale kennisoverdracht BV te Rotterdam.

Ongebonden politicus

Op 22 juli 2002 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Financiën in het Kabinet-Balkenende I. Aansluitend benoemde het Kabinet Balkenende II hem tot commissaris Jeugd- en jongerenbeleid en werd hij eindverantwoordelijk voor Operatie Jong. Dit interdepartementale samenwerkingsverband (VWS, BZK, OC&W, Justitie, SoZaW, VROM en Financiën) stond voor een sterk en resultaatgericht jeugdbeleid. Afsluitend bracht Steven van Eijck in 2006/2007 een viertal sturingsadviezen uit (‘Koersen op het kind’, ‘Kompas voor het nieuwe kabinet’, ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ en ‘Groeistuipen in het speciaal onderwijs’) met 127 aanbevelingen. Het overgrote deel van de aanbevelingen is overgenomen door het Kabinet-Balkenende III.

Augustus 2008 werd Steven van Eijck door de Commissaris van de Koningin in Utrecht aangezocht als informateur om de daar ontstane provinciale bestuurscrisis te doorbreken. Twee weken later nam het fractievoorzittersconvent met grote meerderheid zijn advies over voor de vorming van een werkbare stabiele coalitie die op een meerderheid in de Provinciale Staten kon steunen. De Ministerraad heeft op 7 november 2008 ingestemd met de voordracht tot benoeming door de Koningin van Steven van Eijck als voorzitter van het adviescollege toetsing administratieve lasten. De adviezen aan regering en Staten-Generaal betreffen met name het beleid van het kabinet om de regeldruk terug te brengen. Dit beleid wordt gecoördineerd door een ministeriële stuurgroep onder leiding van minister-president Balkenende.

Rotterdammer

Steven van Eijck is bij de oprichting in 2004 (en tot 1 oktober 2007) door het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders benoemd tot voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR). Hij was ook vice-voorzitter van de International Advisory Board (vz dr. h.c. R.F.M. Lubbers), de internationale denktank. Hij is door de burgemeester van Rotterdam onderscheiden met de Wolfert van Borselenpenning voor zijn bewezen diensten. Per 1oktober 2007 is hij  benoemd tot kwartiermaker en later voorzitter van de raad van bestuur van de stichting Rotterdam European youth capital. Deze stichting kreeg van het college van burgemeester en wethouders de opdracht om Rotterdam als eerste jongerenhoofdstad van Europa in 2009 op de kaart te zetten. De Europese Commissie verleende via Eurocommissaris Jan Figel het patronaat aan dit initiatief. Inmiddels is dit initiatief in Europa duurzaam verankerd en zijn in 2010 Turijn (Italië), in 2011 Antwerpen (België) en in 2012 Braga (Portugal) uitgeroepen tot Europese Jongerenhoofdsteden.

Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Sinds 1 mei 2006 is Steven van Eijck voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en tevens lid van het federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Overige huidige (maatschappelijke) functies

Bezoldigd:

Steven van Eijck was gedurende 10 jaar columnist bij het algemeen dagblad (hij schreef ook met regelmaat columns voor de Volkskrant, Elsevier, het Financiële Dagblad en De Dokter). In juli 2008 werd Steven van Eijck door minister Verburg geïnstalleerd in de task force financiering landschap Nederland (vz. dr A.H.G. Rinnooy Kan). Minister van Middelkoop benoemde hem in juni 2010 tot lid van de visitatiecommissie wijkenaanpak (vz drs W.J. Deetman). Minister Kamp vroeg hem (samen met Annemarie Jorritsma en Wim van der Donk) in 2011 een advies uit te brengen over de toekomst van de product- en bedrijfschappen. Per 1 februari 2013 is Steven van Eijck benoemd tot commissaris (voorzitter) Publiek Belang bij Ernst & Young accountants.

Onbezoldigd:

Steven van Eijck is lid van adviesraden (GIDSnetwerk, alumni adviesraad Erasmus Universiteit Rotterdam) en een raad van toezicht (Viae Vitae), tevens is hij ambassadeur van de vereniging cultuurlandschap Nederland, adviseur van de vereniging fondswervende instellingen en samenwerkende brancheorganisaties filantropie. Hij is lid van het bestuur van het belasting- en douanemuseum in Rotterdam en voorzitter van de grote financiënprijs van het Ministerie van Financiën. Hij adviseert vele maatschappelijke instellingen en organisaties, waarvoor hij tevens publieke optredens verzorgt als spreker of dagvoorzitter.

Steven van Eijck was penningmeester van de Lambertusparochie en bestuurslid van de studentenparochie Catherina van Alexandrië en is in 2003 benoemd tot lid van de raad voor Economische aangelegenheden van het bisdom Rotterdam. Kardinaal Simonis benoemde hem per 1 mei 2004 namens de Nederlandse bisschoppenconferentie tot lid van de commissie voor overleg met de overheid. Op 1 november 2008 is Steven van Eijck door Z.H. Em. John Patrick Kardinaal Foley tot ridder geslagen in de pauselijke ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem.

Publicaties

Bestuursblog Steven van Eijck

02-01-2014   Een vooruitblik op het komende jaar
25-10-2013   Convenant is geen blauwdruk

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd