U bent nu hier:

De toekomst is toch aan u

Onderstaande column verscheen in De Dokter, editie januari/februari 2012

Onderwerpen voor columns spelen soms lang van tevoren door mijn hoofd. Geruime tijd geleden besloot ik in deze column een oproep te doen voor deelname aan de discussiebijeenkomsten over de toekomstvisie op de huisartsenzorg in 2022. Van dat voornemen bleef weinig over, toen begin van dit jaar bekend werd dat de NMa de LHV een boete oplegde van 7,7 miljoen euro voor het vermeend overtreden van de Mededingingswet door het voeren van een vestigingsbeleid.
Ik ben me rot geschrokken en ben nog steeds volslagen verbijsterd over dit besluit en met mij iedereen binnen (en vaak ook buiten) de LHV. Wij herkennen ons helemaal niet in het beeld dat de NMa schetst en zijn het dan ook volstrekt oneens met de conclusies. Wij hebben de Mededingingswet niet overtreden en hebben daarom onmiddellijk beroep aangetekend tegen dit NMa-besluit. Een beroep waarvan ik de uitkomsten met vertrouwen tegemoet zie.

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat deze situatie juist om bezinning op de huisartsenzorg in de toekomst vraagt. Welke zorg biedt de huisarts over tien jaar, met wie werkt de huisarts samen en, niet in de laatste plaats, wat verwacht de patiënt dan van de huisarts? Wat wordt uw rol in doelmatige zorg en wat doet u tegen die tijd aan taakdelegatie?
De antwoorden wil de LHV, samen met het NHG, vinden in een serie bijeenkomsten over de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. In februari vinden de eerste bijeenkomsten plaats. U kunt zich aanmelden via de aparte website www.tkv2022.nl. Op deze site zullen binnenkort ook de bijeenkomsten in maart bekendgemaakt worden. Onze doelstelling is de uiteindelijke Toekomstvisie 2022 halverwege dit jaar te presenteren.

Laten we dit nieuwe jaar beginnen met het goede voornemen om deze bijeenkomsten tot een succes te maken. Laten we, zonder voorbij te gaan aan de problemen van vandaag, de ontwikkeling van het huisartsenvak in de toekomst ter hand nemen. Want de toekomst van de huisartsenzorg is én blijft aan u. In uw belang, maar ook in het belang van uw patiënten.

Steven

Steven van Eijck
voorzitter LHV

Meer columns van Steven van EijckDeelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd