U bent nu hier:

Vervuilde CBS-cijfers geven verkeerd beeld van kostenstijging

Vandaag gaf het Centraal Bureau voor de Statistiek via een persbericht een overzicht van de stijging van de diverse kosten in de zorg voor 2011. Daarbij meldt het CBS dat de kosten van huisartsenzorg dat jaar gestegen zijn met maar liefst 8,1%. Een vervuiling van de gebruikte cijfers ligt ten grondslag aan dit hoge percentage. Gecorrigeerd voor deze vervuiling komt dit stijgingspercentage uit op 3,2%. Dit percentage is gelijk aan de stijging van de totale kosten van de zorg in 2011.

De berekening van het CBS wordt vervuild door de uitgestelde betaling van de variabiliseringsgelden uit 2010. De NZa heeft in 2010 eerst de inschrijftarieven met deze gelden verlaagd, waardoor de kostenstijging dat jaar 60 miljoen lager uitviel. Deze 60 miljoen werd in het eerste kwartaal van 2011 weer, conform de afspraak, via de inschrijftarieven aan de huisartsen teruggegeven. Deze operatie, korten in 2010 en teruggeven in 2011, verklaart het door het CBS geconstateerde hogere tarief van 2011 ten opzichte van 2010. Daar ging echter ook een lager inschrijftarief in 2010 aan vooraf. Een correctie op die cijfers voor deze uitgestelde betaling laat uiteindelijk een stijging van 3,2% van de kosten voor huisartsenzorg in 2011 zien.

Op de site van het CBS vindt u het persbericht en kunt u de cijfers downloaden.



Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd