U bent nu hier:

Sociaal Fonds Huisartsen opgericht

Na de apothekers hebben nu ook de huisartsen een sociaal fonds. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) gaat activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid in de huisartsenzorg ontwikkelen en bevorderen, aangezien er een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners dreigt. Bestuurslid Bram Stegeman: “Om toekomstige tekorten aan doktersassistentes te voorkomen, is een gedegen en structurele aanpak nodig. Want een goede ondersteuning is ontontbeerlijk in de moderne huisartsenpraktijk en op de posten; die mag niet in gevaar komen”.

Stageplaatsen

Een van de redenen van het dreigende tekort aan doktersassistentes is dat er te weinig stageplaatsen zijn. Met als gevolg dat er te weinig doktersassistenten in de opleiding kunnen stromen en dus op de arbeidsmarkt komen. Er zijn in het land nu al gebieden waar huisartsen grote moeite hebben om geschikte assistentes te vinden.

Vergoeding

Om te voorkomen dat het probleem zich verder uitbreidt, moet ervoor gezorgd worden dat het tekort aan stageplaatsen wordt opgelost. Daarom investeert het sociaal fonds als eerste in een tegemoetkoming voor de huisarts(-posten) die een assistente stage laat lopen. Praktijken en posten die stageplaatsen aanbieden kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij het fonds.

Bestuur

Het sociaal fonds is opgericht door werknemersorganisaties NVDA*, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NVvPO** en huisarts werkgevers VHN en LHV. Het bestuur bestaat uit acht personen. De LHV-vertegenwoordigers hierin zijn Bram Stegeman, Yvonne Kok en Jan Frans Mutsaerts. Voorzitter is Leon Vincken, namens de VHN.

Financiering

Om de activiteiten te kunnen bekostigen betalen huisartsen en huisartsenposten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een vaste bijdrage van 0,8% van de brutoloonsom van hun personeel. Deze bijdrage wordt geïnd door de stichting. Dit is vastgelegd in de huidige CAO huisartsenzorg die vorig jaar tot stand kwam. Stegeman:“Door nu gezamenlijk te investeren in onze ondersteuning, zorgen we ervoor dat wij ook in de toekomst ons vak goed kunnen uitoefenen en niet in de problemen raken door een tekort aan doktersassistentes. Gezien de taken die op ons afkomen is dit extra belangrijk”.

Meer informatie over het aanvragen van de tegemoetkoming en de inning van de premie volgt later via de stichting.

Zie ook: persbericht


* Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)

** de Nederlandse Vereniging voor praktijkondersteuners (NVvPO)Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd