U bent nu hier:

PAO Masterclass. De jurist op de medische werkvloer.

datum 16 april 2012
tijd 16.30 - 19.30 uur
locatie De campus van het UMC St Radboud in Nijmegen
onderwerp De agressieve patiënt

In uw dagelijkse praktijk komt u steeds vaker situaties tegen die een beroep doen op uw niet-medische kennis. De casuïstiek waarin met name juridische kennis is vereist om adequaat te kunnen handelen neemt toe. Van u wordt verwacht op de hoogte te zijn van veranderingen in de wetgeving die zowel de patiënt als uw eigen rol betreffen. In de (para-) medische en tandheelkundige (vervolg)opleidingen komt dit deel van uw praktijkvoering niet of nauwelijks aan bod.

DOEL
In deze masterclass wordt beoogd u snel en praktisch van juridische kennis te voorzien die u kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Per bijeenkomst staat één thema centraal. De onderwerpen die gekozen zijn kent u van discussies in uw beroepsliteratuur en uit de media.
De thema’s worden door deskundigen gepresenteerd die als opdracht krijgen om de praktische implicaties voor de zorgverlener uit te lichten.

WERKVORM
Als werkvorm is gekozen voor casuïstiekbesprekingen met daaraan gekoppeld voordrachten van experts, waarbij u de mogelijkheid krijgt om ook uw eigen vragen(en eventueel casus) in te brengen.

COMPETENTIES
In deze cyclus wordt behalve aan kennisoverdracht aandacht besteed aan de CANMED- competenties ‘samenwerken’, ‘professionaliteit’ en ‘veiligheid’.

DOELGROEP
Medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, tandartsen, AIOS, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Informatie en inschrijving

U kunt inschrijven voor deze nascholing via de website van paoheyendael klik hierDeelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd