U bent nu hier:

Korting mag van rechter, huisartsenzorg stagneert

De ontwikkeling van de huisartsenzorg in Nederland zal stagneren. Dat is volgens de LHV de consequentie van de uitspraak die de rechter vandaag deed in het kort geding dat de LHV had aangespannen tegen de korting van 98 miljoen euro op de huisartsenzorg. De rechter is van oordeel dat de minister een grote beleidsvrijheid heeft waarin door de rechter niet snel kan worden getreden. De rechter is ook van mening dat de korting door de minister voldoende is onderbouwd.

Met de uitspraak zijn volgens de rechter de tariefverlagingen per 1 januari 2012 rechtsgeldig. ‘Budget is budget’, volgens de rechter, en ook al heeft VWS de productie helpen opvoeren tot over de rand van dat budget - bijvoorbeeld door ketenzorg en M&I-verrichtingen aan te jagen - dan nog blijft zij bevoegd achteraf het surplus te gaan korten.

‘Stilstand van het budget leidt tot stagnatie van de ontwikkeling van de huisartsenzorg,’ constateert LHV-voorzitter Steven van Eijck. ‘De boodschap van de rechter is glashelder: huisartsen, blijf binnen je budget. Verdere groei is dus niet mogelijk.’

De uitspraak legt bovendien een knelpunt bloot van de huidige financieringssystematiek. Van Eijck: ‘Zorgverzekeraars kunnen meer inkopen dan het budgettair kader toestaat. Als zij meer inkopen dan gebudgetteerd is, zijn het niet de verzekeraars zelf die daar last van hebben, maar krijgt de huisarts daarvan achteraf de rekening gepresenteerd in de vorm van tariefverlagingen. Door te korten op de tarieven wordt de kassabon voor Den Haag zodoende weer ‘kloppend’ gemaakt. Voor de beroepsgroep is daarom extra waakzaamheid geboden om binnen het budget te blijven. Méér werk leidt immers tot lagere tarieven’.

Met deze uitspraak dreigen ook tariefkortingen in 2013 en 2014. De LHV zal zich hier vanzelfsprekend tegen verzetten.

De LHV komt tot de conclusie dat zorg in de buurt zal stagneren omdat het budget voor de jaren 2012 en daarna onvoldoende is om de groei van de hoeveelheid werk op te kunnen vangen. De LHV heeft het ministerie van VWS voorgesteld om op korte termijn over de consequenties van deze uitspraak te overleggen.Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd