U bent nu hier:

Eerstelijnspartijen samen op weg naar beste zorg in de buurt

Samen zorgen voor de beste zorg in de buurt in Europa. Dat is de ambitie van de acht partijen die betrokken zijn bij het Eerstelijnsoverleg. In het zogeheten Pact van Garderen hebben de zorgaanbieders afspraken gemaakt over hun onderlinge samenwerking . ‘We nemen onze verantwoordelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en noden van de patiënten,’ zegt LHV-voorzitter Steven van Eijck, tevens voorzitter van het Eerstelijnsoverleg.’ De vraag naar zorg blijft stijgen en de middelen hiervoor nemen af. Daarom zoeken we de samenwerking op, niet de concurrentie.’

Voor zorg in de buurt kan de patiënt terecht bij verschillende professionals in de eerste lijn. Zoals fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen, kraamverzorgenden, eerstelijnspsychologen, huisartsen, tandartsen en (wijk)verpleegkundigen. Door het bundelen van de krachten en nauwere samenwerking kan die zorg verder worden verbeterd.

Samenwerken en coördinatie

Sleutelwoorden zijn “samenwerking, taakverdeling en coördinatie van eerstelijns zorg in de buurt”.
Hierbij stimuleren de verschillende professionals elkaars kerntaken en vaardigheden vanuit de visie dat zij elkaar kunnen aanvullen. Zorg blijft van de hoogste kwaliteit doordat er gewerkt wordt volgend de professionele standaarden van de zorgverleners. De kleine vaste kern van zorgverleners die de patiënt en zijn omstandigheden kent blijft bestaan.

Uitgangspunt: patiënt staat centraal

Voor de patiënt moet duidelijk worden bij wie hij voor welke behandeling het beste terecht kan.. Door praktische handleidingen te ontwikkelen kan de weg in de zorg in de buurt worden gevonden. Dat kan bijvoorbeeld door het bezoeken van een (landelijke) website waarop deze informatie te vinden is . Deze website is nu in ontwikkeling en gaat nog dit jaar online. Ook wordt door de eerste lijn de gids “Zorg in de buurt: wie doet wat en hoe” van alle verschillende partners uitgeven.

Geen dubbel onderzoek meer

Voorkomen wordt ook dat een patiënt hetzelfde onderzoek bij meerdere zorgaanbieders moet ondergaan. Zo zal bijvoorbeeld een cholesterolonderzoek niet meer bij èn de huisarts èn bij de apotheek worden verricht. Voor de patiënt wordt de zorg in de buurt duidelijker en makkelijker doordat de betrokken partijen onderling overleggen en afstemmen wie wat waar doet.

De ondertekenaars van het pact zijn:

  • ActiZ (Organisatie van zorgondernemers)
  • De Fysiotherapeut/KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
  • KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
  • KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
  • LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)
  • LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen)
  • NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
  • V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)


Pact van Garderen

Uw kunt het document als pdf downloaden.Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd