U bent nu hier:

‘De week van het bestuur’ – week 20

Iedere week publiceren wij een selectie uit de activiteiten van het LHV-bestuur gedurende de afgelopen week. In dit overzicht week 20, van 14 tot en met 18 mei 2012.

Overleg eerstelijn

Evenals vorige week stond de maandag voor LHV-voorzitter Steven van Eijck, bestuurslid Bram Stegeman en LHV-directeur Lodi Hennink grotendeels in het teken van het eerstelijns overleg met de partners uit het zogeheten Pact van Garderen. Van Eijck: ‘De dag begon met een gesprek van de drie LHV-vertegenwoordigers met de organisatie die ons ondersteunt bij het opstellen van een Position Paper namens alle betrokken organisaties. Daarna bereidde het kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de LHV, fysiotherapeuten, thuiszorg, apothekers en wijkverpleegkundigen de vergadering van alle eerstelijns organisaties voor, die ’s middags plaatsvond. Dit kernteam doet dit voorafgaand aan elke bijeenkomst. Het onderhoudt daarnaast de contacten met stakeholders als, ZN, VWS en de NZa.’
Over de middagvergadering is Van Eijck bijzonder te spreken. ‘Ik denk dat de samenwerking tussen deze organisaties echt het verschil gaat maken. We hadden een constructieve bespreking waarin diverse thema’s de revue passeerden. Een belangrijk onderwerp was de taakverdeling binnen de eerstelijn. Daarnaast hebben wij besloten om te onderzoeken of onze intensieve samenwerking van de laatste twee jaar omgezet kan worden in een licht federatief verband. Vooruitlopend daarop hanteren wij daarom voor ons overleg nu al de term FELO (Federatie Eerstelijns Organisaties.’

Onderzoek naar substitutie

Na de reguliere bestuursvergadering van die dag overlegden Steven van Eijck, Bram Stegeman en Lodi Hennink op dinsdag 15 met onder andere voormalig VWS-minister Ab Klink over een onderzoek waarin de LHV participeert. Van Eijck hierover: ‘Er komt een breed onderzoek rond het onderwerp substitutie. Alle mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden worden in kaart gebracht, inclusief de gevolgen daarvan voor eerste- en tweede lijn.’

Bestuurslid Paul Habets overlegde deze dag met het hoofd van de afdeling Praktijkvoering van het LHV-bureau over de voortgang van een aantal ICT-dossiers, waaronder de doorstart van het LSP en de stand van zaken ten aanzien van de Vereniging van Zorgaanbieders, die deze doorstart mogelijk maken. Ook woonde Habets de bestuursvergadering van de Landelijke organisatie voor Ketenzorg bij. Deze adviesgroep is een samenwerkingsverband van de LHV en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN).

Bram Stegeman was aanwezig bij de voorbespreking van het zogeheten Kennisoverleg Zorgverzekeraars (KOZ, de opvolger van LIONH). Stegeman: ‘In deze voorbespreking is de KOZ-bijeenkomst van medio juni voorbereid. Er is vooral gesproken over de mogelijkheden van LHV-Kringen voor overleg met zorgverzekeraars in relatie tot de eisen die de Mededingingswet daaraan stelt.’ Daarna overlegde Stegeman in zijn functie van penningmeester met mede-bestuurslid Geert-Jan van Loenen, directeur Lodi Hennink en het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering van het LHV-bureau over de wijze waarop de door de NMa opgelegde boete binnen de LHV verwerkt kan worden.

Steven van Eijck sloot de dag af met een periodiek overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over ontwikkelingen in de zorg. Gesprekspartner was vice-voorzitter W. van der Meeren. Er werd ondermeer gesproken over het monitoren van de zorgkosten en over de zorgen van de LHV ten aanzien van de geringe flexibiliteit in de financiering van de zorg.

Analyse HIS

Vanwege Hemelvaartsdag op 17 mei en de voor veel Nederlanders aansluitende vrije dag op de 18e betekende woensdag 16 mei de laatste dag van dit weekoverzicht. Paul Habets liet zich deze dag informeren over de mogelijkheden van software die, gekoppeld aan het HIS, diverse analyses daarvan kan uitvoeren.

Het eerstvolgende overzicht van bestuursactiviteiten zal niet op vrijdag 25 mei gepubliceerd worden, maar op 29 mei direct na Pinksteren.Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd