U bent nu hier:

‘De week van het bestuur’ – week 17

Iedere week publiceren wij een selectie uit de activiteiten van het LHV-bestuur gedurende de afgelopen week. In dit overzicht week 17, van 23 tot en met 27 april 2012.

Wetenschappelijk bureau CDA

LHV-voorzitter Steven van Eijck begon deze week op maandag 23 april met een gesprek met Raymond Gradus, directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Van Eijck: ‘Door de ontwikkelingen rond het Catshuisoverleg, die uiteindelijk tot de val van het kabinet Rutte zouden leiden, kreeg dit gesprek natuurlijk een andere ondertoon. We hebben een interessante discussie gevoerd over onze gedachten ten aanzien van wat er in brede zin nodig is in de zorg en hoe dit het beste gefinancierd kan worden.’

Aansluitend overlegde Van Eijck met Maarten Ploeg, directeur van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). ‘Als je de patiënt centraal stelt, is regelmatig overleg met patiëntenorganisaties van groot belang. Diabeteszorg is een speerpunt in de ketenzorg en huisartsen hebben al heel veel bereikt op dit gebied. Daar mogen ze best trots op zijn. Afstemming tussen de LHV en de vereniging van diabetespatiënten kan deze ontwikkeling alleen maar verder ten goede komen.’

NMa

Van Eijck kreeg dinsdag 24 april allereerst bezoek van een vertegenwoordiger van de ING Groep. ‘Als gevolg van de marktwerking in de zorg verdiepen banken zich steeds meer in de zorg. De ING werkt aan een rapport over de ontwikkelingen in de zorg en hoe banken daaraan tegemoet kunnen komen’, aldus Van Eijck. ’We hebben heel inhoudelijk over de eerstelijnszorg in brede zin gesproken.’
Na dit gesprek overlegde Van Eijck met medewerkers van de afdeling Communicatie van het LHV-bureau. ’s Middags was hij in de Tweede Kamer te vinden, waar hij in persoonlijke contacten de gevolgen van de val van het kabinet besprak. ‘In de aanloop naar de verkiezingen kunnen we de belangen van de zorg nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Daar moet je vanaf het eerste moment bovenop zitten.’

Vice-voorzitter Paul Habets vergaderde die middag met LHV-directeur Lodi Hennink bij de NMa. ‘In een constructief overleg bespraken wij de mogelijkheden om in de toekomst te voorkomen dat contacten tussen Kringbesturen en verzekeraars tot NMA-problemen leiden.
Penningmeester Bram Stegeman had op hetzelfde moment periodiek overleg met LHV-bankier Theodoor Gilissen over het vermogensbeheer van de LHV. ’s Avonds overlegde hij met de Financiële Commissie uit de LHV-Ledenraad. Stegeman: ‘Centraal stond een bespreking van de consequenties van de NMa-boete voor de verenigingsfinanciën en hoe die consequenties opgevangen kunnen worden. Uiteraard blijven we ons nog steeds met hand en tand verzetten tegen die opgelegde boete, maar dat laat niet weg dat je toch je voorbereidingen moet treffen.’

Inbreng rond verkiezingen

Steven van Eijck maakte de ochtend van 25 april, samen met Bram Stegeman, kennis met een vertegenwoordiger van de DSP Groep. Van Eijck: ‘Mede als gevolg van de actuele, politieke ontwikkelingen wil het Eerstelijnsoverleg versneld met een uitgewerkte visie over zorg in de buurt naar buiten komen. Voor de begeleiding van dit traject is de DSP-groep als onafhankelijk (communicatie-)adviesbureau aangetrokken.’
Na de aansluitende bestuursvergadering namen Van Eijck en Paul Habets deel aan het reguliere overleg met het NHG en de VHN. ‘Belangrijkste thema was de wijze waarop we gezamenlijk in de komende periode van verkiezingsprogramma’s, -campagnes en de totstandkoming van het regeerakkoord de belangen van de huisartsenzorg zo goed mogelijk onder de aandacht van “Den Haag” en de diverse partijen kunnen krijgen, aldus de LHV-voorzitter.
Over de inzet van de LHV op dit gebied in de komende maanden liet Van Eijck zich vervolgens interviewen voor de camera, ten behoeve van een videoboodschap op de website van de LHV.

Werkbezoek Saltro

De actuele, politieke situatie, maar dan in veel breder opzicht, besprak Van Eijck op 26 april met de president van De Nederlandse Bank, Klaas Knot.
De bestuursleden Geert-Jan van Loenen en Paul Habets brachten deze dag een werkbezoek aan het Huisartsenlaboratorium Saltro in Utrecht. Van Loenen: ‘Onze indruk was dat dit een goed gestroomlijnde organisatie is, met een goed oog voor het belang van een goede diagnostiek in de eerstelijn. Daarbij hebben zij niet alleen oog voor de wensen van zorgverleners, maar ook voor de doelmatigheid van de voorzieningen. Bij Saltro leeft de wens dat eerstelijnsorganisaties als de LHV zich duidelijker zouden moeten uitspreken over het belang van diagnostiek in de eerstelijn en over de gewenste financiering daarvan.
Tot slot van deze bestuursweek overlegde Van Loenen nog met het directiesecretariaat van het NHG, naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van NHG-voorzitter Arno Timmermans.Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd