U bent nu hier:

Bijschrijving minderjarig kind ouderpaspoort blijft geldig voor identificatieplicht zorg

Vanaf 26 juni moeten kinderen een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om in het buitenland te kunnen reizen. De geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van hun ouder(s)/voogd vervalt. Omdat in de zorg identificatieplicht geldt, kreeg het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen. Zowel in ziekenhuizen als in de eerstelijnszorg is onduidelijkheid ontstaan of bijschrijvingen ook niet meer geldig zijn. Het betreft met name de identificatieplicht van minderjarige kinderen (in het bijzonder jonger dan veertien jaar).

De identificatieplicht in de zorg

De identificatieplicht in de zorg bestaat sinds eind 2005. Aanvankelijk was deze (ook in de Zorgverzekeringswet vanaf 2006) alleen ingevoerd voor ziekenhuizen. Het doel van de identificatieplicht was het tegengaan van zorgpasfraude en dossierverwisseling. Het ziekenhuis moest de identiteit van de verzekerde vaststellen.
Met de inwerkingtreding van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg op 1 juni 2009, is de identificatieplicht in de zorg integraal ingevoerd. Elke zorgaanbieder moet vaststellen dat een bsn behoort bij de juiste persoon, en daartoe moet de identiteit van die persoon worden vastgesteld.

Anders dan bij de algemene legitimatieplicht (die geldt vanaf 14 jaar), geldt er in de zorg geen leeftijdsgrens. De legitimatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een dokter of andere zorgverlener gaan. Ook een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder kon tot nu toe altijd worden gebruikt ter identificatie van het kind. Dat verandert niet na 26 juni 2012. Zodra de geldigheidsdatum van het paspoort van een ouder verlopen is, dient het minderjarige kind wel een eigen identiteitsbewijs te hebben.

Meer informatie

Websites waarin informatie wordt gegeven over de identificatieplicht in de zorg voor kinderen, zijn begin april aangepast. U kunt deze informatie terugvinden op de volgende pagina's:

 Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd