U bent nu hier:

Afwikkeling faillissement LDD in nieuwe fase

De afwikkeling van het in 2009 uitgesproken faillissement van de declaratieservice LDD is in een nieuwe fase terechtgekomen.

De vorderingen die huisartsen op de Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct (verder: SBD) hebben, zijn op een enkel geval na door de curator vastgesteld.

Aan deze huisartsen die nog geld tegoed hadden, is inmiddels 50% uitbetaald. De helft is dus nog niet uitbetaald omdat de kas van SBD op dit moment leeg is. Het gaat over een tekort van ongeveer 8 miljoen euro. Dit bedrag moet komen uit het geld dat SBD in de toekomst nog gaat innen en daarna alsnog kan uitkeren.

Er zijn andere huisartsen die in het verleden niet te weinig, maar juist te veel door SBD uitgekeerd hebben gekregen. Begin april krijgen deze een brief van de curator waarin uitgelegd wordt hoe ze het geld terug kunnen betalen.
Zij hebben de keuze uit twee mogelijkheden. Allereerst kan de huisarts akkoord gaan met de vordering en de procedure daarmee definitief afwikkelen. Accepteert een huisarts de terugbetaling niet, dan kan hij daarover een proces aanspannen.

Eventueel proefproces

De rechtsbijstandsverzekeraars van huisartsen die de vordering betwisten hebben zich in deze zaak verenigd en zijn in gesprek met de curator over het voeren van een of meer proefprocessen. Het door SBD ingevorderde bedrag bij hen die in het verleden te veel hebben ontvangen, moet in geval van een proces wel eerst in depot gestort worden.

Alle betrokken huisartsen zijn door de curator op de hoogte gesteld van hun situatie.Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd