U bent nu hier:

EPD: behoud het goede

Onderstaande column verscheen in De Dokter, editie mei 2011

Het was natuurlijk geen echte verrassing toen de Eerste Kamer op 5 april het wetsvoorstel voor een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) wegstemde. Wie de ontwikkelingen rond de behandeling van dit wetsvoorstel heeft gevolgd, is al eerder tot de conclusie gekomen dat het wetsvoorstel geen voorwaarde is om flinke stappen voorwaarts te maken met digitale gegevensuitwisseling. Wel kwam vanuit de Kamer en partijen in de zorg de wens naar voren om de al bestaande uitwisseling van gegevens op regionaal niveau voort te zetten en verder uit te bouwen.

Om die reden was het dan ook opmerkelijk dat de Eerste Kamer, nadat zij het wetsvoorstel afgewezen had, de minister van VWS bij motie verzocht om de medewerking aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) in die gegevensuitwisseling te beëindigen. In de regionale gegevensuitwisseling speelt de technische infrastructuur van het LSP immers een wezenlijke rol. Onder meer als het gaat om de patiëntveiligheid in de acute huisartsenzorg en de uitwisseling van medicatiegegevens. Het is daarom van belang dat het LSP in de lucht blijft en dit elektronische kind niet met het EPD-badwater wordt weggegooid. Al bij de start van de behandeling van dit onderwerp in de Eerste kamer heeft de LHV er, samen met onder andere de Vereniging Huisartsposten Nederland (VHN) en de brancheorganisatie van apothekers KNMP, voor gepleit om het LSP verder te testen en te ontwikkelen voor de uitwisseling van gegevens op regionaal niveau.

Wij willen graag verder met de bestaande regionale initiatieven en ook voortgang blijven boeken bij het uitwisselen van medische gegevens. Daarom hebben LHV, NHG, VHN en de KNMP het initiatief genomen in contact te treden met minister Schippers met als doelstelling het LSP te behouden. Want soms moet je terugvallen op aloude waarheden: onderzoek alles en behoud het goede.

Steven

Steven van Eijck
voorzitter LHV

Meer columns van Steven van Eijck

Bron(nen): De Dokter

Share |

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd